Portret van een bahá'í: Regien van der Poel

‘Eén wereld, één mensheid’

santiago de musicalRegien van der PoelRegien van der Poel is baha'i. Ze groeide op in het kleine dorp Rijpwetering en zocht vanaf haar vroege jeugd al de ruimte. Vanaf haar 18de reisde ze in Europa, naar Amerika, Japan en later meerdere malen naar Iran (het vroegere Perzië). Ze trouwde daar, woonde in Ajman, één van de zeven Arabische Emiraten’ en werkte op een reisbureau in Dubai. Na die periode kwam zij met haar man naar Zaandam. Maar het gezegde ‘eens een reiziger, altijd een reiziger’ ging op en het echtpaar vertrok, inmiddels met twee zoons, naar West-Afrika. Acht jaar later kwamen ze terug naar Zaandam, inclusief een derde zoon.

Hoe ben je tot dit geloof gekomen?
,,Tijdens een vakantie in Engeland kwam ik, via iemand uit Iran, toevallig met het bahá'í-geloof in aanraking. Het deed mijn twee vriendinnen weinig. Voor mij was het een aha-erlebnis!”

Ben je gelovig opgevoed?
,,Ja, ik ben katholiek opgevoed. Maar door mijn eigengereide ideeën paste ik daar niet meer in. Ik werd rond mijn vijftiende rebels en ging ik niet meer naar de kerk. Wat overigens niet betekende dat ik niet in God geloofde. Na een paar woelige jaren kwam ik in aanraking met dit geloof en ik ben daar tot op de dag van vandaag dankbaar voor.”

Wat biedt bahá'í je?
,,Het brede denken en de visie op onze toekomst. Ieder zoekt zijn eigen weg naar God/Allah of hoe je de Schepper ook noemt. De eenheid van de mens staat centraal. We zijn allen één, maar niet hetzelfde. Bahá'í erkent de sterke onderliggende eenheid van alle grote wereldgodsdiensten – als hoofdstukken van één Boek. De grondlegger, de boodschapper Bahá’u’lláh, stelt dat we nu als mensheid in de fase van pubertijd zijn en doorgroeien naar een volwassen manier van denken. Dat sprak me toen - en nu nog - heel erg aan.”

Hoe is baha´í ontstaan?
,,Het is een relatief jong geloof dat opkwam in 1844 in het toenmalige Perzië, nu Iran. Bahá’u’lláh bracht nieuwe geestelijke en sociale leringen voor onze tijd. Zijn boodschap is dat er één God is, en dat de tijd is aangebroken dat men moet gaan beseffen dat er één wereld en één mensheid is. De belangrijkste punten zijn eenheid in verscheidenheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, en de noodzaak van vrede.”

Hebben jullie ook een eigen kerk?
,,De baha'i-gemeenschap in Nederland telt circa 1500 aanhangers. (wereldwijd zeven miljoen) Er zijn geen kerken, of priesters, maar wel gekozen lokale, en nationale instellingen. We komen één keer per negentien dagen bijeen in onze eigen woonplaats of soms samen met een buurgemeenschap. Er zijn wereldwijd meer dan 100.000 plaatsen waar bahá'ís wonen. Zij vertegenwoordigen ieder land, etnische groep, cultuur, beroepsgroep, sociale en economische achtergrond.”

Hebben jullie wel een voorganger?
,,Het Baha'i-geloof kent geen priesterschap. Er zijn ‘Raden’ met negen gekozen leden op lokaal niveau en ook in elk land een op nationaal niveau. Iedereen die 21 jaar of ouder is kan kiezen en kan gekozen worden. Veel van hen zetten zich in voor projecten in hun eigen omgeving. Daarbij kun je denken aan klassen voor jonge kinderen waarbij de deugden aan bod komen, en voor de jeugd een opbouwend en bekrachtigend programma voor hun eigen rol in de samenleving. Dienstbaarheid is daarbij een belangrijk aspect.”

Hoe zien jullie God?
,,Door de geschiedenis heen heeft God zichzelf aan de mensheid geopenbaard door middel van een reeks Boodschappers. Hun leringen en richtlijnen stellen de mens in staat zich te ontwikkelen. Het is de basis voor vooruitgang van de menselijke beschaving. Tot de reeks Boodschappers van God behoren Krishna, Zoroaster, Moses, Boeddha, Christus en Mohammed. Hun religies komen voort uit dezelfde Bron en worden gezien als opeenvolgende ‘hoofdstukken’ van hetzelfde Boek.”

Hebben jullie ook rituelen?
,,Nee, die zijn er eigenlijk niet. Wel kennen wel het vasten, en we bidden dagelijks, en leggen vooral de nadruk op de ontwikkeling van goede eigenschappen, waarbij oprechtheid heel belangrijk is als de grondslag van alle deugden. We proberen een constructieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Niet roddelen en/of negatieve kritiek hebben op anderen – is soms moeilijker dan je zou denken.”

Wat wil je nog meegeven?
,,De wereld is in heel korte tijd heel ‘zichtbaar’ geworden. Niet alleen vanuit het heelal, maar ook door migratie vanwege werk of, zoals we nu weer zien, vanwege oorlog en armoede, én ook die talloze vliegtuigen die ons overal kunnen brengen, én natuurlijk ook het internet waardoor de hele wereld met elkaar verbonden is. Contact met mensen van elke plek van de aarde vanachter je eigen pc is nu gewoon geworden. Daarom is het noodzakelijk dat we meer over elkaar weten. Elkaars achtergrond leren kennen en waarderen. Dat we bevriend raken en goede buren worden zodat het besef groeit dat we inderdaad allemaal ‘de bloemen van één tuin zijn’. En juist door de onderlinge verschillen wordt een tuin pas echt mooi!”

Waar vind ik meer informatie?
www.bahai.nl

Organisaties die ook een persoonlijk portret van een lid van hun gemeente willen plaatsen op deze site, kunnen contact opnemen met het projectteam via info@santiagodemusical.nl